AKTIV ONSDAG


   Struer


Hvor går alle de mennesker dog hen? --- de går til Aktiv Onsdag.
Aktiv Onsdag.


 


Aktiv onsdag starter d. 25. september 2019 til d. 01. april 2020. Der afsluttes d. 01. april kl. 12.00

med smørrebrød, underholdning m.m. pris kr. xx.xx.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aktiv onsdag er et tilbud til alle seniorer om at motionere mest muligt.


Hver onsdag i vinterhalvåret mødes man kl. 09.30 til sang og kaffe, samvær og motion.


Deltagerne betaler 25,- kr. pr. gang, og efter 1. betaling og indmeldelse via Struergf. hjemmeside eller aflevering af indmeldesskema, er man medlem.


For dette får man kaffe og ½ rundstykke med smør, samt 1½ times motion.

Først er der ½ times fælles opvarming, derefter træning i 14 forskellige aktiviteter, f.eks. udendørs stavgang, indendørs petanque, hockey, ringo, volley med stor bold, badminton, curling, gymnastik, stolemotion, ½ time i motionscenter

skiftesvis damer & herrer, endvidere bob, bordtennis, gulvbowling samt det nyintroduceret spil bowls. Alle aktiviteter er

styret af frivillige ulønnede hjælpeledere.


Målet for Aktiv Onsdag er:


"At få deltagerne til at motionere mere, og det gælder både for "nye" motionister samt for de der motionerer i forveen,

eller for motionister der gennem en årrække har holdt pause fra deres idræt."

Endvidere, at man oplever, det er sjovt at holde sig i form.

Sang, samvær, latter og glæde opstår gennem motion og nye netværk bliver skabt.


Styregruppen er overbevist om:

   -        at det at være aktiv har en sundhedsmæssigt effekt.

   -        at det er positivt, når deltagerne hjælper hinanden med at møde op, og tager sig godt

            af nye deltagere.


 


  Copyright © All Rights Reserved BG 2013